Odblokowanie dostępu
Brak możliwości odblokowania online. Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji i złożenie poniższego wniosku o odblokowanie.
WNIOSEK O ODBLOKOWANIE
Jeśli nie pamiętasz hasła lub innych danych do logowania wypełnij poniższy wniosek.
  • po akceptacji formularza wygenerują się nowe hasła do logowania
  • hasła będą aktywne po akceptacji wniosku przez pracownika DM
  • w przypadku braku identyfikatora i PUK konieczna będzie weryfikacja telefoniczna ze strony DM
  • informacja o akceptacji lub odrzuceniu wniosku zostanie wysłana na podany e-mail
WŁASNOŚĆ RACHUNKU
  • właściciel
  • pełnomocnik/reprezentant
WARIANT ODBLOKOWANIA
Nie pamiętam hasła, a dostęp do mojego konta został zablokowany

Podaj identyfikator: oraz PUK*:

Nie pamiętam innych danych do logowania (identyfikatora i/lub PUK*).
Zaznacz jeśli posiadasz rachunek FOREX
Zaznacz jeśli posiadasz rachunek TGE (Towarowa Giełda Energii)
*PUK został wygenerowany przy pierwszej rejestracji
DANE OSOBOWE
Imię:
Nazwisko:
Typ dokumentu:
Numer dokumentu:
PESEL:
gdy brak PESEL wpisz datę urodzenia (DD.MM.RRRR)
KONTAKT
E-mail:
Prosimy o wpisanie adresu e-mail, który został wskazany do komunikacji elektronicznej z DM BOŚ
Uwagi:
UWAGA! Jeżeli korzystasz z tokenu bossaToken to po odblokowaniu dostępu usługa zostanie wyłączona.